NAUKA ZDALNA

Drodzy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu i Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zaleceniami MEN dotyczącymi wspierania w najbliższym czasie uczniów i przekazywania wam materiałów do samodzielnej pracy, przedstawiam moją propozycję.

W poszczególnych zakładkach umieszczał będę (w miarę możliwości systematycznie ;)) materiały utrwalające  zrealizowane przez nas działy, a w klasach maturalnych propozycje samodzielnego opracowania arkuszy maturalnych.

Ze względu na różny stopień realizacji materiału w poszczególnych klasach i szkołach, w których uczę, podzieliłem go na następujące kategorie:

  • uczniowie klasy III Technikum Zespołu Szkół w Annopolu materiał odnajdą w zakładce III Tech_Annopol
  • uczniowie klasy III Technikum Zespołu Szkół w Urzędowie materiał odnajdą w zakładce III Tech_Urzędów
  • uczniowie klas maturalnych czyli:

– klasa IV Techniku ZS w Annopolu

-klasa IV Technikum ZS w Urzędowie

odnajdą dedykowany dla siebie zestaw materiałów w zakładce: Klasy maturalne

  • słuchacze semestru VI Liceum dla Dorosłych w Urzędowie odnajdą w zakładce LOD_Urzędów

Z matematyką zdobywaj świat…

Witam wszystkich na stronie nauczyciela matematyki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu i Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Prezentowane na moim portalu materiały mają służyć przede wszystkim uczniom placówki, w której ja pracuję. Jeżeli jednak skorzystać z nich zechce ktoś z poza tej szkoły będzie mi niezmiernie miło, iż mogłem służyć pomocą.

Materiały wspomagające naukę matematyki w szkole średniej, jak również służące właściwemu przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego zostały podzielone właściwie na dwie grupy:

Pierwsza z nich stanowi swoistą bazę linków do materiałów istniejących już w sieci, w szczególności wszelkiego rodzaju filmików z serwisu Youtube. Filmiki te są pogrupowane tematycznie i mają służyć pomocą w przyswojeniu określonej partii materiału.

Druga grupa materiałów to opracowane przeze mnie testy mające służyć utrwalenie materiału przedstawionego na filmikach.

Życzę owocnej pracy z matbal.edu.pl